پرتال ایران پرتال استان زنجان پرتال شهرستان زنجان
 
شهرستان زنجان، از شهرستانهای استان زنجان است. شهر زنجان مرکز این شهرستان است.
زنجان از شمال به شهرستان طارم و خلخال و میانه و از مشرق به سلطانیه و طارم و از جنوب به خدابنده و ایجرود و از غرب به شهرستان ماه‌نشان محدود است و ...
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات زنجان
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت