شهرک صنعتی زنجان 1 (علی آباد)
شهرک صنعتی زنجان 2
شهرک صنعتی ابهر 2
شهرک صنعتی ابهر 3
شهرک صنعتی انگوران
شهرک صنعتی تخصصی روی

 


شهرک صنعتی خدابنده
شهرک صنعتی خرمدره
شهرک صنعتی طارم
شهرک صنعتی ماهنشان
شهرک صنعتی هیدج

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان زنجان
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان زنجان .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان زنجان قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.