پرتال ایران پرتال استان زنجان
 
شهرستان زنجان، از شهرستانهای استان زنجان است. شهر زنجان مرکز این شهرستان است.
زنجان از شمال به شهرستان طارم و خلخال و میانه و از مشرق به سلطانیه و طارم و از جنوب به خدابنده و ایجرود و از غرب به شهرستان ماه‌نشان محدود است و ...
شهرستان طارم، یکی از شهرستان‌های استان زنجان است. این شهرستان در شمال استان واقع شده و از شمال به استان ...
شهرستان ابهر یکی از شهرستان های استان زنجان است.
شهرستان خرمدره در قسمت جنوبی استان زنجان واقع شده که از شمال به استان قزوین و از شرق و غرب ...
شهرستان خدابنده از شمال به شهرستان زنجان و ابهر و از جنوب به شهرستان کبودرآهنگ ...
شهرستان ماه‌نشان، یکی از شهرستانهای استان زنجان است. شهر ماهنشان مرکز این شهرستان است. این شهر ...
شهرستان ایجرود، یکی از شهرستانهای استان زنجان به مرکزیت زرین‌آباد است.
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانپرتال شهرستان های استان زنجان
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات استان زنجان
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت