تبلیغات صنعت ساختمان مجله صنعت ساختمان شروط «افزايش‌تراكم» در پايتخت
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی بازار املاک آژانس املاک بازار مبل ایران نما ساختمان در ایران بازار سنگ ایران شرکت های باربری ایران .
 

شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور با ابلاغ بخشنامه‌اي به شهرداري تهران، قواعد مشخصي را براي تعيين تراكم‌ساختماني– تعداد طبقات- در ساخت‌وسازهاي حداكثر پنج طبقه تعيين كرده و بدون آنكه امتياز «ترا‌كم‌اضافه» مربوط به دولت قبل را حذف كند، براي اعمال آن توسط شهرداري به سازنده‌ها، دو شرط حداقلي گذاشته است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، روند صدور مجوز «تراكم‌اضافه» براي ساخت‌وسازهاي مسكوني در تهران از سال91 با اعمال تغييراتي در طرح تفصيلي ازسوي شوراي عالي شهرسازي وقت، تسهيل شد، طوري‌كه به زمين‌هاي موجود در پهنه‌اي با حداكثر 2طبقه تراكم، يك طبقه ديگر افزوده شد و براي زمين‌هاي مستقر در پهنه‌هايي با حداكثر 3 و 4 طبقه تراكم‌مجاز نيز، تراكم 5طبقه تعيين شد. در طول 2 سال اخير، اعطاي يك تا دو طبقه تراكم‌اضافه به سقف تراكم‌مجاز در سه پهنه‌ مسكوني آن هم بدون ملاحظه‌هاي فني، با استقبال اكثر بسازوبفروش‌ها روبه‌رو شد و نتيجه آن منجربه بارگذاري بيش‌از اندازه ساختمان و جمعيت در محله‌هايي كه به‌لحاظ فاكتورهاي شهرسازي گنجايش آن را نداشتند، شد. اما در دولت يازدهم، تركيب جديد شوراي عالي شهرسازي با تشخيص آثار منفي در اعطاي بدون قاعده تراكم ‌اضافه، نسخه كلي در شهرداري‌ تهران تحت‌عنوان «تبديل تراكم 2 طبقه به 3 طبقه و تبديل تراكم 3 و 4 طبقه به 5 طبقه» را مورد بازنگري قرار داد و در جلسه اخير شوراي عالي با حضور شهردار تهران، دستورالعمل مشخصي براي صدور مجوز تراكم تعيين شد. براساس اين دستورالعمل، شهرداري تهران موظف است دو شرط «حداقل‌متراژ» و «حداقل عرض خيابان» را براي تعيين تراكم ساخت در سه پهنه R111، R112 و R121  رعايت كند.
در اين سه پهنه موجود در نقشه طرح تفصيلي، ساخت‌وسازهاي حداكثر 5طبقه در جريان است و در ساير پهنه‌ها كه ارتفاع ساختمان‌ها بيش‌از 5طبقه است، چون‌كه طبق روال گذشته، قواعد و شروط حداقلي بابت متراژ و عرض معبر كماكان برقرار است، قاعده جديدي از طرف شوراي عالي تعيين نشده است. براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي، در سه پهنه‌اي كه ساختمان‌هاي يك تا 5 طبقه ساخته مي‌شود، نحوه تعيين تراكم براي شهرداري مشخص شده، طوري‌كه  شهرداري تهران مكلف است به زمين‌هايي با مساحت حداكثر 75مترمربع، حداكثر يك طبقه تراكم بدهد. همچنين شرط صدور تراكم سه‌طبقه نيز، داشتن حداقل متراژ 150مترمربع براي زمين مورد درخواست و قرارداشتن زمين در خياباني با حداقل عرض گذر 8متر، تعيين شده است.  طبق اين مصوبه، شروط ارائه تراكم 5طبقه مسكوني در نيمه شمالي و نيمه‌‌جنوبي شهر تهران– بالاي محور انقلاب و پايين آن- نيز متفاوت خواهد بود. اين حد تراكم در نيمه‌جنوبي تهران فقط به زمين‌هايي با حداقل متراژ 200 مترمربع و عرض گذر 10متر تعلق مي‌گيرد و در نيمه‌شمالي شهر نيز صرفا براي زمين‌هاي بالاي 250مترمربع مساحت و خيابان‌هاي بالاي 12متر عرض، قابل صدور است. /منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

مجله اینترنتی صنعت ساختمان
http://sakhteman.ibep.ir