مجله راز موفقیت بازار کار ایران تمرکز را در کار و شغلمان افزایش دهیم؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 


با داشتن تمرکز کافی میتوان نظم و دقت را در کار و فعالیتی که در شغلمان داریم افزایش بدهیم. هر چقدر هم که میزان مهارتها و تجربیات ما زیاد باشد بدون داشتن تمرکز نمیتوانیم مسئولیت های خود را افزایش دهیم. در زندگی شخصی نیز برای داشتن یک برنامه ریزی خوب و رسیدن به اهداف باید در ابتدا تمرکز کافی داشته باشیم تلاش زیادی بدون داشتن تمرکز نتیجه ای نخواهد داشت.


برای داشتن تمرکز کافی در انجام کار و فعالیتهایی که در شغلمان داریم چند راهکار ساده میتواند به ما کمک کند.


1-قبل از هر چیزی خواب کافی و تغذیه ی مناسب لازمه ی افزایش تمرکز است. اگر استراحت کافی نداشته باشیم خستگی و خواب آلودگی باعث کاهش میزان تمرکز و تاثیر منفی در عملکرد ما خواهد شد. پس اولین چیزی که برای تمرکز کردن به آن نیاز داریم داشتن انرژی کافی است.


روز کاری خود را با انرژی مثبت آغاز کنید. استرس هم باعث کندی و هم باعث تاثیر منفی در روند کاری خواهد شد. همچنین استرس باعث میشود تا دقت و تمرکز ما در انجام کار روزانه کاهش باید پس همیشه با انرژی مثبت روز کاری خود را آغاز کنید.


2-برنامه ریزی و نظم از عواملی است که میتواند به ما کمک کند تا با دقت بیشتری به انجام کارها و وظایف خود بپردازیم. تمرکز کردن روی کارهای روزانه ای که در شغلمان انجام میدهیم با داشتن برنامه ریزی بیشتر خواهد شد. نظم در کار باعث میشود که تلاش های ما نتیجه ی خوبی داشته باشد.


3-لیستی از وظایف و مسئولیت های خود تهیه کنید. در این لیست سعی کنید مسئولیت های مهمتر را اولویت بندی کنید. در یک روز کاری ممکن است چند وظیفه و مسئولیت متفاوت را انجام بدهیم اما خوب است که ابتدا به انجام وظایف مهمتر در کار و شغلی که داریم بپردازیم چون معمولا در انتهای روز خستگی و کسلی باعث کاهش میزان تمرکز میشود.


4-زمان بندی مهمترین چیزی است که به افزایش تمرکز کمک میکند. سعی کنید وظایف و مسئولیت ها را دسته بندی کنید و برای هر کدام یک زمان بندی مشخص داشته باشید. مدیریت زمان به انجام به موقع مسئولیت های کاری کمک میکند.


5-سعی کنید همیشه در مراحل مختلفی به انجام مسئولیت های کاری خود بپردازید. قدم به قدم پیش بروید اگر بخواهید تمام مسئولیت های خود را با هم انجام دهید ممکن است تمرکز و دقت شما در انجام وظایف کاری و همچنین کیفیت کاری شما کاهش پیدا کند. خوب است که مرحله به مرحله به انجام مسئولیت های کاری خود بپردازید.


6-افرادی که انرژی مثبت بیشتری دارند و دید مثبت به آینده ی کاری خود دارند همیشه موفقتر هستند. چون انرژی منفی باعث میشود تا نتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و زمانی هم که اعضای یک تیم کاری نتوانند به خوبی مسئولیت های خود را انجام دهند موفقیت یک تجارت با چالشهای مختلف مواجه خواهد شد.


7-محیط های کاری شلوغ باعث کاهش میزان تمرکز میشود. همیشه میز کاری و یا محیط کاری اطراف خود را تمیز و پاکیزه و مرتب نگهدارید قطعا انجام وظایف کاری در محیط شلوغ و نامرتب سخت تر خواهد بود اما مرتب بودن و داشتن یک محیط کاری که نظم و ترتیب داشته باشد به تمرکز بیشتر کمک میکند. /منبع: موفقیت نامحدود

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir