مجله راز موفقیت بازار کار ایران راهنمایی های جفری هولندر در مورد کارآفرینی موفقیت آمیز
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

اول از همه هفت چیز وجود دارد که باید به خودتان هر روز یادآوری کنید :

علاقه شما : تنها آنچه را که عمیقا به آن علاقمند هستید انجام دهید . مسیر شما علاوه بر فراز و نشیب دارای گودال های بزرگی خواهد بود . اگر شما در حال انجام آنچه که به آن عشق می ورزید نباشید ،به راحتی کارتان را رها خواهیدکرد!

ماموریت شما : تغییراتیست که شما می خواهید به وسیله کسب و کار تان در جهان ببینید . مطمئن شوید که شما می توانید پیشرفت خود را اندازه گیری کنید .

دیدگاه شما : دیدگاه خود را به جهان کنترل و حفظ کنید. پول همیشه از طریق شبکه های به هم پیوسته می آید. اطمینان حاصل کنید که از چه طریقی آن را به دست می آورید .

شرکای شما : شرکا و همکارانی پیدا کنید که بدانند چطور کارهایی را که شما نمی دانید انجام دهند.

هرگز تسلیم نشوید

هرگز تسلیم نشوید

هرگز تسلیم نشوید

نکات بالا را در ذهن نگهدارید ، حالا راهنمایی های اصلی برای کارآفرینی موفق اجتماعی:

کسب و کارتان را سیستمی از طبیعت بدانید

بخش های منحصر به فرد هرسیستم ، فقط زمانی می تواند به طور کامل درک شود که در رابطه با قسمت های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سیستم فکری شما باید بر اساس این چهارچوب بنا شود .

افراد مناسب رابیابید و استخدام کنید

این بهترین سرمایه گذاری است که شما می توانید داشته باشید . همیشه افرادی رااستخدام کنید که باهوشتر از شماهستند. اطمینان حاصل کنید که آنها به موفقیت کسب و کار متعهد هستند ونه اینکه صرفا برای رسیدن به موفقیت خود در حال تلاش هستند .

سرمایه گذاران خود را با احتیاط زیاد ،حتی بیشترازانتخاب دوستان خود انتخاب کنید.

هنگامی که از آنها پول می گیرید، تقریبا غیر ممکن است که از دستشان خلاص شوید ، اما آنها دوست دارند مطمئن شوند که نمی توانند از شر شما خلاص شوند. حداقل ، با سه مدیراجرائی دیگر که از سرمایه گذار پول گرفته باشند ،صحبت کنید. آنها در مورد تجربیات مشابهشان برای شما خواهند گفت .

شفافیت ، کلید اصالت وسلامت است ، جادوی کسب و کار خوب

صادق باشید حتی اگر این به شما صدمه بزند. همیشه صادق باشید . خوب، بد و زشت را بیان کنید

آنچه واقعا مهم است را بسنجید

آنچه را که برای سهامداران مهم است بسنجید و نه آن چیزی را که فقط برای شما مهم است . اندازه گیری ها را هدفمند انجام دهید .میزان پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده را اندازه گیری کنید .

درصورت لزوم ، مسیر خود را تغییر دهید

رهبری یک هنر است . سوال بپرسید اما همیشه به دنبال پاسخ نباشید . برای رشد خود سرمایه گذاری کنید . فروتن باشید و فروتنی دریافت کنید .

به مسائل مربوط به مالکیت توجه کنید

کسب و کار بایداز کارکنانی با سهام کم ویا بدون سهام در شرکت کار می کنند ، حمایت کند. هر کارمند باید یک مالک باشد.

اداره امور شرکت ها مهم است.

این خسته کننده ، اما حیاتی است. آیین نامه شما باید شامل استانداردهای پایدار ، تعهدات متنوع ، چگونگی گزارش شما از مسئولیت شرکت ، عدالت در جبران خسارت و نوع ارتباط شما با سهامداران را باید در بگیرد . /منبع: آی بانو

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir