مجله راز موفقیت بازار کار ایران با رئیس پادشاه چه باید کرد؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

آدم ها از تیپ های شخصیتی متفاوتی برخوردارند که هرکدام نحوه برخورد و ارتباط خاص خودشان را می طلبند. سلطان یا پادشاه جذاب ترین نوع شخصیت به ویژه برای آقایان است اما نحوه برخورد با آنها بسیار دشوار است اگر رئیس پادشاه دارید بخوانید

پادشاه کیست ؟ الان برایتان شرح می دهم.

-وقتی از در وارد می شود مثل سلطان جنگل به تک تک کارمندان نگاهی می اندازد.

-ناخود آگاه به او سلام می کنید و اگر نکنید سنگینی نگاهش  را احساس  خواهید کرد.

-همه به او احترام می گذارند حتی اگر تصنعی و زورکی باشد.

- ازکلی ترین مسائل تا جزئی ترین امور را تحت نظر دارد.

- دائما دستورات جدید صادر می کند.

- سعی می کند رسمی و جدی به نظر برسد.

- به شدت به احترام و توجه واکنش نشان می دهد.

- برخوردش با کارمندانش و افراد دیگر متمایز است.

-همه دوست دارند پشت سرش حرف بزنند.

-درست به اندازه ای که تعریف را دوست دارد از انتقاد بی زار است

-خیلی ها قلبا دوستش دارند بعضی ها هم قلبا دوست دارند سر به تنش نباشد

-کارمندان جان سخت بیش از دو سال کنارش دوام می آورند

-دائما در حال اخراج و استخدام است

تبریک می گویم شما با یک از جذاب ترین و در عین حال نادر ترین تیب های شخصیتی سر و کار دارید که بسیار خود ساخته،متکی به نفس، خود خواه و متخصص است.

وقتی رئیس سلطان دارید باید بلد باشید که با او برخورد درستی داشته باشید ، نترسید آنقدر ها هم که سخت به نظر می رسند سخت نیستند.

سلطان وقتی کسی را از مقر حکومتش بیرون می کند دیگر راهی برای برگشت نیست پس اگر رفتارش می گوید که مغضوب شده اید بی خود تلاش نکنید خیلی باید شانس بیارید که مجدد به حضور سلطان شرف یاب شوید.

پس تا احضار نشدید طرف جناب شیر نروید.

اگر انتقاد و پیشنهادی دارید با زبان نرم و به شدت محترمانه بیان کنید، محبت به سلاطین از اوجب واجبات است . تبریک،تسلیت، شاد باش و... را فراموش نکنید حتی در سطح پیامک.

اصلا سخت نباشید قاطعیت در مقابل شیر ها به معنای شکست است. آنها به هیچ کس باج نمی دهند حتی عزیز ترین افراد زندگی شان چه برسد به کارمندان و زیر دستانشان.

آقا یا خانوم باشید فرقی نمی کند در مقابل آقای سلطان باید با ظرافت و سیاست برخورد کنید اگر بتوانید نظر و اعتمادش را جلب کنید کافی است دیگر لازم نیست زیاد کارکنید فقط باید نشان دهید که به کار اهمیت می دهید وبرای رئیس احترام قائل هستید.

سلاطین صله می دهند یعنی اضافه کار، کارانه، تشویقی و... به خوبی به راه است به شرطی که مورد غضب سلطان قرار نگیرید در این صورت تا احزار نشدید شرف حضور نیابید.

به اندازه صحبت کنید و صد البته خودتان را حقیر،ضعیف و محتاج نشان ندهید چون در قلمرو سلطان جایی برای این شخصیت ها نیست.

اگر خودتان یک سلطان هستید باید بدانید که در یک اقلیم دو سلطان نمی گنجند بار و بندیل تان را جمع کنید یا کوتاه بیاید و سلطنتش را به رسمیت بشناسید او در مقابل سایر سلاطین به خصوص آنها که قدرت کمتری نسبت به خودش دارند بی رحم، ظالم و سخت است.

در مقابل زیردستان بزرگوار و بخشنده باید بلد باشید ریاستش را به رسمیت بشناسید. اگر اشتباها و نا خواسته مدیریت و روش های مدیریتی اش را زیر سوال برده اید سریع به دنبال کار جدید باشید دوران کار کردنتان درآن شرکت به سرآمده. /منبع: گروه خبری بانکی

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir