مجله راز موفقیت بازار کار ایران در برخورد اول نظر کارفرما را برای استخدام جلب کنیم
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

وقتی برای استخدام یا مصاحبه ی استخدامی به شرکت یا سازمانی می روید، اولین عاملی که تاثیر مستقیم روی نظر کارفرما می گذارد نحوه برخورد شما در ابتدای دیدار با کارفرماست.

می شود سنگین و متین و فروتن بود، و می شود با رفتارهای سبکسرانه و غرور با کارفرما برخورد کرد، اما آنچه مهم است اینکه برخورد اول شما در ذهن کارفرما می ماند و آن را ملاکی برای تصمیم گیری قلمداد می کند.

حال اگر می خواهید از آزمون برخورد اول با کارفرما سربلند بیرون بیایید، این نکات را بخوانید:

1. لباس مناسب بپوشید

محیط کار اصول و چارچوب های خاص خودش را دارد. همانطور که هر لباسی برای مجلس عروسی یا مهمانی مناسب نیست، در محیط کار هم نمی شود هر لباسی را پوشید. سعی کنید لباس هایتان طبق عرف اداری جامعه باشد. به عنوان نمونه پوشیدن لباس پرزرق و برق توی ذوق کارفرما می زند.

2. متین و باوقار باشید

وقتی کارفرما را دیدید به جای اینکه حرکات اضافه از خود نشان دهید و دائم دست یا پایتان را حرک دهید آرام و سنگین با او برخورد کنید. از واژه های محترمانه و در عین حال ساده و صمیمانه استفاده کنید. نه عصا قورت داده باشید و نه شل و ول!

3. از غرور بپرهیزید

به هیچ وجه از موضع بالا به کارفرما نگاه نکنید. این کار تیر خلاصی است بر پیکره ی امید به استخدامتان. منم منم نکنید. خودتان را به رخ کارفرما نکشید و محترمانه درباره آنچه هستید و آنچه دارید صحبت به میان آورید. کاری نکنید کارفرما فکر کند که شما از دماغ فیل افتاده اید!

4. به احترام کارفرما از جای خود بلند شوید و تا اجاره نداده ننشینید

هنگام ورود کارفرما از روی صندلی خود بلند شوید و در صورت امکان با او دست بدهید. درضمن تا کارفرما شما را به نشستن دعوت نکرده این کار را انجام ندهید.

5. روی صندلی لم ندهید

به هیچ عنوان روی صندلی لم ندهید و خود را ولو نکنید. این کار بی احترامی بزرگی به کارفرما است و او را دلسرد می کند. این نوع نشستن شما نشان از بی حوصلگی و بی انگیزگی شما خواهد داشت چون کارفرما با خودش فکر می کند این شخص که هنوز استخدام نشده اینقدر بی حال است، اکر استخدام شود، چه می شود؟!

6. آرام و در عین حال رسا صحبت کنید

از تند صحبت کردن، بریده بریده کلمات ادا کردن و یواش حرف زدن بپرهیزید. شمرده شمرده، با اعتماد به نفس و با صدای رسا صحبت کنید.

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir