مجله راز موفقیت بازار کار ایران راهكارهاي مصاحبه‌شوندگان براي كسب موفقيت در مصاحبه شغلي
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

همانطور كه مي‌دانيد آگاهي و كسب اطلاعات لازم در زمينه‌هاي مختلف مصاحبه و نحوه مقابله با پرسش‌هاي مصاحبه‌كننده مي‌تواند مرحله به مرحله كارجويان را به اهداف‌شان برساند. سبك‌ها متفاوتند و مصاحبه‌كنندگان گاهي سليقه‌اي پرسش‌ها را عنوان مي‌كنند. تنها راه موفقيت مطالعه همه جانبه، حفظ آرامش و تامل در پاسخگويي است. برخي از راهكارهاي موفقيت را در اين مرحله بررسي مي‌كنيم.
• در مورد مهارت‌هايتان با علاقه صحبت كنيد. احتیاجی به توضیحات اضافه نیسـت. مصاحبه‌كننده به راحتی و در نگاه اول به ماهیت وجود شما و توانایی‌هایتان پی خواهد برد.
• از اينكه شخصيت‌تان کاملا آشـکارشود، نگران نشـــوید. به نشانه بي‌ميلي وقفه‌هاي كوتاه و مكث نكنيد. شما براي هر پاسخ نياز به چند ثانيه زمان داريد. آمادگي ارائه مهارت‌ها‌یتان را داشته باشيد تا وقتي آن‌ها شرح حالي از شغلتان را خواستند، ارائه دهيد.
• برخوردهاي اول بسيار تاثيرگذارند. در جلسه مصاحبه كاملا منظم و در زمان مقرر ظاهر شويد.
اعتماد به نفس داشته باشيد
مصاحبه کننده تمايل به شنيدن بهانه‌هـا يا احساســـات بد در مورد يك تجربه منفي را ندارد. اگر آن‌ها در مــورد رتبه يا نمره پايين، تغيير ناگهاني شغل يا نقص سوابقَ‌تان جويا شدند، حالت دفاعي به خود نگيريد. در عوض توجه‌تان را به حقايق، واقعيات و آنچه شما از تجربه‌تان ياد گرفتيد، متمركز كنيد. همیشه به نیمه پرلیوان بنگرید و افکارمنفی را از خود دور کنید. افکار منفی نه تنها تمرکز و اعتماد به نفس شما را از بین می‌برند، باعث شکست و به دنبال آن احساس دلزدگی از محیط کار نیز می‌شوند.
در روانشناسی اصلی وجود دارد که نشان دهنده مفهوم برتر تاثیرمنفی برروحیه مثبت است. درواقع ما به اتفاقات منفی بیش از وقایع مثبت می‌اندیشیم. این رویداد کاملا غریزی است و بازتابی منفی در تمام وجود افراد ایجاد می‌کند .
آمادگی
پیش ازآغاز یک مصاحبه باید همه جوانب را درنظربگیرید. پرسش‌هاي مصاحبه‌‌كننده اغلب با ذکر مشاغل قبلی و میزان مهارت شروع می‌شود. بنابراین شما نیز باید ازقبل پاسخ‌هایی آماده داشته باشید و با اطمینان و اعتماد به نفس کامل پرسش‌ها را پاسخ دهید . می‌توانید بگویید برای توسعه و یا پیشنهاد طرح‌های جدید شرکت شما را برای همکاری انتخاب نمودم . بدین ترتیب انگیزه و میزان شایستگی‌هـايتان درهــمــین ارتبـــاط اول کـــه نخستین گام برای موفقیت است، آشکار خواهد شد.

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir