مجله راز موفقیت بازار کار ایران سامانه «کسب و کارفناورانه»؛ گام جديد تجاري سازي اختراعات
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

مرکز توسعه کسب وکار فناوري با هدف حمايت از تجاري سازي طرح هاي نخبگان و شرکت هاي دانش بنيان، درکليه حوزه هاي تخصصي وبدون محدوديت مکاني راه اندازي شد. رئيس مرکز توسعه کسب وکار فناوري، درباره ويژگي هاي اين مرکزبه خراسان گفت : اين مرکز به لحاظ ماهيت يک مرکز مجازي يا به تعبيري يک مرکز بدون ديوار است که با از بين بردن خلاء محدوديت مکاني پارک هاي علم وفناوري و مراکز رشد، در زمينه حمايت از کسب وکارفناورانه فعاليت مي کندو تحولي عظيم در عرصه تجاري سازي اختراعات ايجاد خواهد کرد.

دکترسادات افزود : مشکل وخلائي که همواره وجود داشته ودارداين است که ظرفيت مراکز رشد وپارک هاي علم وفناوري به لحاظ شرايط استقرار وشرايط جغرافيايي در حوزه هاي تخصصي، محدود است، براين اساس پس از بررسي شرايط، با هماهنگي معاونت علمي رياست جمهوري به اين جمع بندي رسيديم که مجموعه اي را در زمينه توسعه خدمات کسب وکار وتجاري سازي بدون محدوديت جغرافيايي وتخصصي در کشور طراحي و ايجاد کنيم.

وي درباره روند اجرايي فعاليت مرکز توسعه کسب وکار فناوري نيز گفت : در اين راستا، سامانه اي به آدرس www.techbiz.ir .ir طراحي شده است که مجموعه هاي علاقه مند براي استفاده از خدمات مرکز مي توانند به اين سايت مراجعه ، ثبت نام وطرح خود را ارائه کنند که پس از ارزيابي طرح از سوي گروه کارشناسي مرکز ، نتايج ارزيابي درکميته پذيرش مرکز توسعه کسب وکار بررسي مي شود ودر صورتي که طرح واجد شرايط باشد پذيرفته و وارد فرآيند تدوين نسخه تجاري سازي مي شود ودر مرحله نهايي نيز از طرح پشتيباني مي شود. وي با بيان اين که طي پذيرش اوليه ، تاکنون 33 طرح براي حمايت وتجاري سازي در اين مرکز پذيرفته شده است ،ادامه داد: حمايت ها در اين مرکز به طورعمده به صورت مالي است که در قالب اعطاي کمک هزينه تجاري سازي به طرح ها تعلق مي گيرد. در مرکز توسعه کسب و کار فناوري محدوديتي براي عضويت متقاضيان از نظر تعداد وجود ندارد و خدمات تخصصي به همه متقاضيان در سراسر کشور ارائه مي شود. شرکت هاي متقاضي مرکز نبايد در هيچ يک از پارک هاي فناوري مستقر باشند، سابقه شرکت يا طرح ارائه شده آن ها از5 سال بيشتر نباشد و در نهايت يک تيم تخصصي براي مديريت و به نتيجه رساندن طرح خود داشته باشند. /منبع: روزنامه خراسان - زهرا حاجيان

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir