مجله راز موفقیت بازار کار ایران نابرابری در عرضه فرصت‌ها ی شغلی
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

باتوجه به اينكه اختلاف دستمزد خانم‌ها و آقايان  رابطه مستقيمي با ميزان توسعه‌يافتگي جوامع دارد، تعيين الگوهاي كاري براي خانم‌ها و تبعيض جنسيتي در محيط‌هاي كاري،  به‌عنوان يكي از پارامترهاي توسعه‌يافتگي مورد توجه قرار مي‌گيرد. و از اين رو پرداختن به اين مهم و بررسي دلايل آن،  از اولويت هاي مهم در مسير تحقق اهداف توسعه‌اي است. لحاظ کردن حق عائله‌مندي و اولاد در  دستمزد آقايان، بخشي از ميانگين تفاوتي ميان دريافتي خانم‌ها و آقايان را توضيح مي‌دهد.
اما بايد گفت كه اين تنها بار بخش كوچك و ناچيزي از اين اختلاف را به دوش مي‌كشد و براي تفسير هرچه بهتر اين شكاف، بايد به دنبال دلايل ديگري بود.  به خاطر توزيع جمعيتي كنوني، ما با تعداد زيادي از افراد جوياي كار مواجهيم؛ تقاضاي بالا و جامعه گسترده نيروي آماده به كار و در مقابل ظرفيت محدود بازار كار براي پاسخ به اين حجم از درخواست، سبب شده كه وضعيت به نفع كارفرمايان  تغيير كند و تا حدود زيادي حق انتخاب و قدرت چانه‌زني را از متقاضيان كار سلب كند. 
در اين ميان، از آنجا كه بازار كار بيشتر متمايل به استخدام و به‌كارگيري آقايان است، به همان نسبت، خانم‌ها به دليل شانس كمتر براي تصاحب مشاغل،  موضعشان  براي اعاده حق و حقوق خود ضعيف‌تر است. همين عامل سبب مي‌شود مردان در صورت عدم رضايت و تامين نشدن حقوق مورد نظرشان، براي دستيابي به موقعيت‌هاي بهتر شغلي، بسيار بيشتر از زنان شغلشان راتغيير دهند؛ درحالي‌كه خانم‌ها با علم بر اينكه با احتمال كمتري شغل دلخواه و مورد نظرشان را به‌دست خواهند آورد، حتي در صورت عدم رضايت، براي مدت زمان بيشتري در شغل خود مي مانند و كمتر جابه‌جا مي شوند؛ كه اين خود بخش ديگري از تفاوت در دستمزدها را نشان مي‌دهد. در واقع مي‌توان گفت، بدون آنكه تفاوتي در ميزان پرداخت‌ها و دستمزدها باشد،  اين تفاوت در عرضه فرصت‌هاي شغلي است. بنابراین زنان قدرت چانه‌زني كمتري درمورد ميزان دريافتي خود دارند.
يكي ديگر از عوامل تفاوت دستمزدها، مي‌تواند تفاوت در سطح سواد و تحصيلات باشد كه اين خود نيز به نوعي، معلول نگاه تبعيض‌آميز به نقش زنان و مردان در جامعه است. و اين را نمي‌توان ناديده گرفت كه در همه جوامع همچنان تفاوت‌ها در زمينه نقش زنان و مردان وجود دارد و اين تفاوت در نقش‌ها در موارد زيادي تبعيض‌هاي جنسيتي را نتيجه مي‌دهد. 
براي مثال اين باور كه دختران ظريف‌تر و حساس‌تر و به لحاظ جسمي از مردان ضعيف‌ترند، در سنين بعد كه فرد آماده ورود به بازار كار است، فرصت تصاحب بسياري از شغل‌ها را به دليل همين انگاره از زنان مي‌گيرد واز آنجا كه بسياري از مشاغل سخت‌تر دستمزد بيشتري دارند، اين خود دليل ديگري در توضيح اختلاف ميانگين دستمزد ميان خانم‌ها و آقايان  است. از سوي ديگر، اين نقش‌پذيري، با شكل‌دهي طرحواره‌هاي  ذهني زنان و دختران در اين رابطه كه در برخي زمينه‌ها از پسران ضعيف‌تر و كم استعدادترند، آنها را درمورد انتخاب يكسري حرف و تخصص‌ها محتاط‌تر مي‌كند. /منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - دكتر سعید معيدفر

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir