مجله راز موفقیت بازار کار ایران تبعیض جنسیتی در دستمزدها
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

بيش از 150 سال از آغاز جنبش‌هاي فمینيستي در دنيا مي‌گذرد. جرياني كه توجه جوامع را به سمت حقوق و جايگاه زنان سوق داد و تمام تلاشش تغيير و اصلاح نگاه جنسيت‌زده و درجه دوم به زنان بود.
طرفداران برابري حقوق زنان و مردان، به‌دنبال بازپس‌گيري حقوق اوليه‌اي كه زنان از آن محروم شده بودند، توانستند با برهم زدن  بافت مردسالار جامعه در طي اين سال‌ها، چينش‌هاي جديدي را شكل داده و ساختارهاي اجتماعي را تغيير دهند. و امروز از رهگذر سال‌ها فعاليت و مبارزه، زنان توانسته‌اند بخش بزرگي از خواسته‌ها و مطالبات خود را محقق كنند. تا آنجاكه، قوانين رسمي در كشورهاي توسعه يافته و ساختارهاي موجود بين‌المللي، تا حدود زيادي فارغ از نگاه جنسيتي است.  اين اما شايد ظاهر ماجرا باشد؛ ضمن اينكه هيچ مانع قانوني براي حضور و ايفاي نقش برابر زنان (حداقل در كشورهاي جهان اول) در جامعه وجود ندارد، مشاهدات عيني و آمارها در برخي از شاخص‌ها‌ از واقعيتي ديگر سخن مي‌گويند كه برملاكننده وجود موانع فرهنگي و باورهايي است كه باوجود سال‌ها مبارزه و ايجاد گفتمان برابري‌خواهانه در دنيا، همچنان بر اذهان و افكار عمومي مردم جهان حكومت مي‌كند و گويا همچنان، تا زدودن كامل انگاره‌هاي تبعيض‌آميز از  ناخودآگاه جمعي راه درازي باقي است. 
يكي از مصاديق وجود اين نابرابري‌ها، شكاف موجود در دستمزدهاست و اين در حالي است كه اقتصاد جهان در مسير  رشد فزاينده خود، عدم حضور زنان به‌عنوان نيمي از جمعيت مولد  را برنمي‌تابد و اگر قرار بر اين بود كه زنان صرفا به عنوان مصرف‌كننده در معادلات بازار حضور داشته باشند، وضعيت اقتصاد با تصوير كنوني‌اش بسيار متفاوت مي‌بود. 
 در خصوص تفاوت دستمزد زنان و مردان، مطالعات زيادي در كشورهاي مختلف انجام شده و در توضيح علل وجود اين اختلاف، دلايل گوناگوني برشمرده شده است. در ايران نيز اگرچه در سطح دانشگاهي مطالعات و تحقيقات متعددي با اين موضوع صورت پذيرفته اما تا پيش از مرداد ماه امسال كه سايت استخدامي ايران، به نام «ايران تلنت»  گزارش سراسري خود از حقوق و دستمزد را منتشرنكرده بود، هيچ گزارش معتبري در اين باره در كشور به صورت رسمي انتشار نيافته بود.
 در اين گزارش، ميزان دريافتي ماهانه29 هزار نفر از متخصصان و مديران كشور در 23 گروه شغلي به تفكيك سابقه كار و در 3 رده سازماني  كارشناس، سرپرست و مدير ارائه و تاثير نوع شركت، تحصيلات و نوع دانشگاه بر دريافتي شاغلان ارزيابي شده است. متغير ديگري كه البته در اين مطالعه آماري آنلاين وارد شده، جنسيت است كه با لحاظ كردن آن در تحليل‌هاي آماري، اختلاف 23 درصدي در ميزان دريافتي خانم‌ها و آقايان ديده شده است. 
همان‌طور كه در نمودار به وضوح ديده مي‌شود، اين شكاف از حدود 15 درصد براي كارشناس تحقيق تا تقريبا 35 درصد براي مديران خريد متغير است؛ با اين توضيح كه غير از متغير جنسيت، افراد مورد مطالعه در ديگر ويژگي‌ها همتا شده‌اند. از اين رو آنچه در نگاه نخست به ذهن متبادر مي‌شود، حضور عامل جنسيت، در توضيح اختلاف مزبور است. 
به دليل اهميت اين موضوع هم از نگاه اجتماعي و هم از منظر اقتصادي، باشگاه اقتصاددانان باتوجه به انتشار اين گزارش، صفحه امروز خود را به اين موضوع اختصاص داده و صحت اين اختلاف آماري و دلايل احتمالي در تبيين اين شكاف را با طرح پرسش‌هاي زير با كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه به بحث گذاشته است:
1.  اختلاف 23 درصدی میان دریافتی خانم‌ها و آقایان که در این گزارش آمده، تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت‌های جامعه  است؟
2. اگر وجود اين اختلاف در دستمزدها را بپذيريم، اين شكاف را تا چه اندازه معطوف به دلايل جنسيتي از جنس تبعيض‌آميز آن  و تا چه  اندازه مربوط به دلايلي به دلایلی همچون کارآیی  مي‌دانيد؟
3. از منظری دیگر، دلایل غیر تبعیضی در تبیین این اختلاف، تا چه اندازه می‌تواند ناشی از رواج الگوها و باورهای جنسیتی موجود در جامعه باشد که خود  به‌گونه‌ای دیگر، تاییدی است غيرمستقيم بر وجود تبعيض‌هاي جنسيتي؟ /منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir