مجله راز موفقیت بازار کار ایران تعداد شاغلان ناقص 2 ميليون نفر شدند
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

طبق تعريف مرکز آمار ايران افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است که در هفته مرجع حاضر در سر کار يا غايب موقت از محل کار بوده، به دلايل اقتصادي نظير رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيرکاري و ... کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده براي انجام کار اضافي در هفته مرجع بوده اند. بر اين اساس، در بهار امسال تعداد 2 ميليون و 530 هزار و 64 نفر بيکار مطلق و 2 ميليون نفر نيز داراي اشتغال ناقص بوده اند. /منبع: خبرگزاری مهر

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir