مجله راز موفقیت بازار کار ایران انواع کارآفرینی
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 
انواع کارآفرینی

کارآفرینی دارای انواع مختلفی است که در زیر به معرفی آنها می پردازیم:
فردی: 1- مستقل 2- سازمانی
گروهی: 1- شرکتی 2- اجتماعی

کارآفرینی مستقل:
فرآیندی است که از ایده اولیه تا ارائه ی محصول خود به جامعه کلیه ی فعالیت های کارآفرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید به طور مستقل طی می نماید.

کارآفرینی سازمانی:
فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان فعالیت های کارآفرینی خود را به ثمر می رساند.

کارآفرینی شرکتی:
فرآیندی است که یک شرکت طی می کند تا همه ی افراد آن را به کارآفرینی تشویق شده و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر سریع وراحت در شرکت انجام پذیرد. در این فرآیند هر یک از کارکنان در نقش کارآفرین انجام وظیفه می کنند.

کارآفرینی اجتماعی:
کارآفرینی اجتماعی یک زمینه نوظهوری است که شامل سازمان های غیر انتفاعی است که این سازمان ها افراد را در شروع کسب وکارهای انتفاعی یاری می دهد سازمان های غیر انتفاعی که برای ایجاد نقدینگی برای برنامه هایشان ارزش اقتصادی ایجاد می کنند از منبع در دسترس به گونه ای خلاقانه برای موضوعات اجتماعی استفاده می کنند.

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir