پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان مسیح دانشوری
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان مسیح دانشوری
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: ریه ٬ جراحی قفسه سینه ٬ کودکان ٬ سل ٬ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir