پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان مرکز طبی کودکان
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان مرکز طبی کودکان
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ خون ٬ کلیه ٬ غدد ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ICU , NICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir