پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان لولا گر
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان لولا گر
نوع بیمارستان: دانشگاهی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬CCU ,Post CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir