پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان لقمان حکیم
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان لقمان حکیم
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ پوست ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ مسمومیت ٬ ریه ٬CCU٬ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir