پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان کودکان مفید
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان کودکان مفید
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نرولوژی ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ هماتولوژی ٬ نوزادان ٬CCU٬ICU٬NICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir