پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان فیروزگر
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان فیروزگر
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬Post CCU٬CCU٬ICU
شماره های تماس: ۵ - ۶۶۴۶۷۹۰۱
آدرس: خیابان ولیعصر - خیابان ولدی -خیابان به افرین
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir