پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان فیروز آبادی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان فیروز آبادی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬CCU٬ICU
شماره های تماس: ۹ - ۵۵۹۰۲۰۶۴
آدرس: شهرری - فداییاناسلام
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir