پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان ضیائیان
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان ضیائیان
نوع بیمارستان: دانشگاهی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ ارتوپدی ٬CCU , Post CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir