پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان شهید دکتر لواسانی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان شهید دکتر لواسانی
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ICU٬CCU٬Post CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir