پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان سینا
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان سینا
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ تالاسمی ٬ جراحی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی عروق ٬ICU , CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir