پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان زایشگاه مادران
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان زایشگاه مادران
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: زنان و زایمان
شماره های تماس: ۸۸۷۵۶۴۴۴
آدرس: خیابان دکتر بهشتی - میدان تختی - خیابان مهناز - کوی اریاوطن
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir