پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان روزبه
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان روزبه
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: روانپزشکی
شماره های تماس: ۵ - ۵۵۴۱۹۱۵۱
آدرس: خیابان کارگر جنوبی - بالاتر از میدان قزوین
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir