پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان روانپزشکی رازی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان روانپزشکی رازی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: روانپزشکی
شماره های تماس: ۵ - ۵۵۹۰۳۰۳۱
آدرس: شهر ری - امین اباد
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir