پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان خاتم الانبیا
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان خاتم الانبیا
نوع بیمارستان: بنیاد – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی قلب ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ جراحی عروق ٬CCU ٬ Post ICU ٬ ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir