پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان حضرت فاطمه (س)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان حضرت فاطمه (س)
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی٬ اورژانس ٬ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir