پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی کودکان ٬ اورژانس ٬ عفونی کودکان ٬ گوارش کودکان ٬ غدد کودکان ٬ نرولوژی کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬ نفرولوژی کودکان ٬ نوزادان ٬ICU کودکان ٬NICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir