پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان تهران کلینیک
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان تهران کلینیک
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ نورولوژی ٬CCU ٬ ICU
شماره های تماس: ۴ - ۸۸۷۱۲۹۳۱
آدرس: خیابان قایم مقام فراهانی - جنب سفارت اندونزی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir