پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان تهران
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان تهران
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ نورولوژی ٬CCU ٬ ICU
شماره های تماس: ۵ - ۸۸۸۲۱۰۲۱
آدرس: کریم خان زند - خیابان مدیر
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir