پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان پرستاران شاهد
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان پرستاران شاهد
نوع بیمارستان: دانشگاهی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ عفونی ٬ چشم پزشکی ٬ زنان وزایمان ٬ گوش و حلق و بینی ٬CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir