پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان پاستور نو
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان پاستور نو
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
شماره های تماس: ۷ - ۸۸۷۳۴۵۵۱
آدرس: عباس اباد - خیابان بخارست - نبش خیابان هشتم
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir