پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان بهرامی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان بهرامی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: کودکان ٬ هماتولوژی ٬ عفونی ٬ نوزادان ٬ کلیه ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬NICU
شماره های تماس: ۷۷۵۴۷۰۷۱
آدرس: میدان امام حسین - خیابان دماوند - خیابان قاسم اباد
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir