پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان بهارلو
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان بهارلو
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬CCU
شماره های تماس: ۵۵۶۴۴۴۰۰
آدرس: میدان راه اهن - خیابان انبار نفت - میدان بهداری
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir