پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان بوعلی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان بوعلی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬گوش و حلق و بینی ٬ عفونی ٬ پوست ٬CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
شماره های تماس: ۹ - ۳۳۳۴۸۰۳۶
آدرس: میدان امام حسین - خیابان دماوند
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir