پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان باهر
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان باهر
نوع بیمارستان: خصوصی - درمانی
تخصص های موجود: کودکان ، زنان وزایمان ، ای سی یو ، سی سی یو
شماره های تماس: ۶ - ۶۶۴۶۲۳۶۳
آدرس: خیابان جمهوری - خیابان شیخ هادی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir