پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان بانک ملی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان بانک ملی
نوع بیمارستان: دولتی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ جراحی عروق ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ غدد ٬ نفرولوژی ٬CCU ٬ ICU
شماره های تماس: ۹ - ۳۳۱۱۱۳۹۱
آدرس: خیابان فردوسی - جنب ادارات مرکزی بانک ملی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir