پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان ایرانمهر
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان ایرانمهر
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی قلب ٬CCU ٬ ICU ٬ Post ICU ٬ Post CCU
شماره های تماس: ۲۲۶۰۵۰۱۱
آدرس: خیابان شریعتی - دو راهی قلهک
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir