پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان ایران
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان ایران
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬CCU ٬ ICU ٬ Post ICU
شماره های تماس: ۵ - ۷۷۵۲۸۷۳۱
آدرس: یابان سعیدی هدایت خیابا ن تنکابن
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir