پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان امام خمینی (ره)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان امام خمینی (ره)
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ نفرولوژی ٬پوست ٬ گوارش ٬ قلب ٬ هموفیلی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ ریوی ٬ جراحی عروق ٬ روماتولوژی ٬ سل ٬ICU
شماره های تماس: ۶۶۹۳۹۰۰۱
آدرس: خیابان باقر خان مجتمع امام خمینی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir