پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان امام حسین (ع)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان امام حسین (ع)
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ گوارش ٬ نوزادان ٬ رادیو تراپی٬CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
شماره های تماس: ۵ - ۷۷۵۵۸۰۰۱
آدرس: میدان امام حسین - خیابان نظام اباد
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir