پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان انستیتو کانسر
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان انستیتو کانسر
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: آنکولوژی (داخلی و جراحی )
شماره های تماس: ۶۶۹۳۱۴۴۴
آدرس: انتهای بلوار کشاورز - مجتمع امام خمینی ره
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir