پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان امیرالمومنین (ع)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان امیرالمومنین (ع)
نوع بیمارستان: دانشگاه آزاد – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی
شماره های تماس: ۲ -۵۵۰۶۸۲۳۱
آدرس: انتهای نازی اباد - غرب پارک سردار جنگل - خیابان شهید شیر محمدی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir