پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان امیراعلم
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان امیراعلم
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: گوش و حلق و بینی ٬ داخلی ٬ جراحی ٬CCU
شماره های تماس: ۵ - ۶۶۷۰۸۱۰۳
آدرس: خیابا ن سعدی شمالی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir