پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان الوند
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان الوند
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ قلب ٬ اورژانس ٬CCU , ICU
شماره های تماس: ۶۶۷۰۴۰۵۱
آدرس: خیابان حافظ - چهار راه عزیز خان
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir