پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان البرز
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان البرز
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ کودکان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ گوش و حلق و بینی ٬CCU ٬ ICU
شماره های تماس: ۴ -۶۶۴۶۷۵۶۳
آدرس: خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی - نرسیده به خیابان بزرگمهر
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir