پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان ولیعصر (عج)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان ولیعصر (عج)
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ غدد ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روماتولوژی ٬ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir