پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان ولیعصر شوش
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان ولیعصر شوش
نوع بیمارستان: خیریه – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ پوست
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir